Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Charbrowo - informacje

Charbrowo - to stara wieś położona około 10km na południe od Łeby na trasie do Lęborka. Początki jej dziejów sięgają XIII wieku. Atrakcją historyczną jest dwór Somnitzów, który zaczęto budować w XVII wieku aż po wiek XIX. Ostatni z rodu Somnitzów, opuszczający Charbrowo w 1945r, ukrył podobno wielkie zbiory biblioteczne, nieodnalezione do tej pory. Wokół dworu pozostały resztki starego parku, a w nim neoklasyczne mauzoleum Somnitzów, niestety mocno zniszczone przez pseudo-poszukiwaczy skarbów. Warto również obejrzeć kościółek z 1669 roku z barokowym wystrojem. Obecnie Charbrowo, korzystając z dogodnego położenia i wielkiego, letniego ruchu na trasie Lębork - Łeba próbuje rozwijać agroturystykę.

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.