Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Czołpino - informacje

Czołpino to mała, spokojna osada położona około 30 km na północny-wschód od Słupska, w środku Słowińskiego Parku Narodowego. Miejscowość słynie z latarni morskiej o tej samej nazwie położonej w odległości około 1 km od linii brzegowej Bałtyku na najwyższej, zalesionej Wydmie Czołpińskiej (55,1m n.p.m.). Latarnia wznoszona była na podstawie planów E.Kummera z 1872 roku. Budowano ją trzy lata. Wszystkie elementy niezbędne do budowy z braku dojazdu lądowego transportowano wodą na pokładach barek. Prace zakończono w styczniu 1875 roku. Ciekawostką jest, że latarnię w większości budowali jeńcy francuscy. Okrągła wieża z czerwonej licowanej cegły ma wysokość 25,2m. Wysokość światła nad powierzchnią lustra wody wynosi 75m. Ma ono zasięg 21 mil morskich, czyli około 39 km. Początkowo paliwem był olej mineralny, który w okresie międzywojennym zastąpiono światłem elektrycznym. U stóp wydmy od strony lądu znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze należące niegdyś do obsługujących obiekt latarników. Przy szlaku na plażę ostały się ruiny tzw. "Czerwonej Szopy", czyli starej stacji ratowników morskich. Tu ratownicy trzymali sprzęt do ratowania rozbitków: szalupę, specjalny powóz, konie i urządzenie do wystrzeliwania tonącym liny. Szacuje się, że od 1867 do 1945 roku ratownicy w Czołpinie ocalili życie 46-ciu rozbitkom. Dziś latarnia działa automatycznie. Z galerii widokowej wieży można oglądać wspaniałą panoramę Słowińskiego Parku Narodowego, wzgórze Rowokół, wydmy ruchome w Czołpinie i w Rąbce.

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.