Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Kluki - informacje

Nad południowym brzegiem jeziora Łebsko znajduje się zabytkowa osada - skansen Słowińców we wsi Kluki. W skład skansenu wchodzą zagrody z XVIII wieku, budynki gospodarcze, przedmioty domowe, sprzęt rybacki, gospodarczy,zwierzęta.
W 1963 roku w Klukach powstało Muzeum Wsi Słowińskiej. Muzeum gromadzi relikty kultury materialnej ludności słowińskiej zamieszkującej w XIX wieku tereny pomiędzy jeziorami Gardno i Łebsko. Prezentuje kulturę Słowińców poprzez ekspozycję kompletnych wiejskich zagród z pełnym wyposażeniem oraz poprzez wystawy tematyczne. Przez dwa tygodnie na przełomie lipca i sierpnia odbywają się tutaj liczne pokazy rzemiosł i technik np: przędzenia, tkania, maglowania, prania dzwonem, technik ciesielskich, koszykarskich, garncarstwa, szycia sieci rybackich, dzięki którym poznajemy dawne życie Słowińców w najlepszy możliwy sposób.

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.