Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Osetnik - informacje

Osetnik (Osiedle Stilo). Założenie owego małego osiedla nastąpiło z inicjatywy Łeby. Początkowo stała tu chatka zbudowana w 1784 roku, zwana Łebski Bór. Długo obszary wokół były tylko pastwiskami, porosłymi krzewami i ostami. Stąd być może nazwa "Osetnik". Pierwszy dzierżawca Michał Stielow i kolejne trzy pokolenia jego rodziny mieszkały już w dwurodzinnym budynku i dały nazwę osiedlu "Stielow", które pojawia się po raz pierwszy w aktach w 1842 roku. Z czasem ta nazwa wypiera poprzednie i jako spolszczone Stilo funkcjonuje dzisiaj zwłaszcza w odniesieniu do obecnej tu latarni morskiej. Większego znaczenia osada nabrała, gdy na pobliskiej, wysokiej wydmie umieszczono znak żeglugowy. Kolejny właściciel gospodarstwa Fryderyk Bork został "strażnikiem światła". Znak nawigacyjny miał wysokość 66 stóp, przypominał ośmioboczną piramidę i dobrze spełniał swą rolę przez 45 lat. W latach 1899 - 1901 wydarzyło się w tym rejonie wybrzeża szereg wypadków morskich; wiele statków wpadło na mieliznę. W końcu rząd pruski zdecydował wybudować nowoczesną latarnię błyskową. Budowa trwała od 1904 do 1906 roku.
Obecnie Osetnik jest malutką wsią, gdzie mieszkają głównie latarnicy z rodzinami. Ciekawe położenie między Sasinem a latarnią Stilo, nad czystą rzeczką Chełst, na wschodnim krańcu rezerwatu "Mierzeja Sarbska" ożywia tę miejscowość każdego sezonu letniego. Stąd z roku na rok powoli rozbudowuje się infrastruktura turystyczna obsługująca letników licznie odzwiedzających latarnię i dziewiczą przyrodę okolic.

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.