Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Wicko - informacje

Wicko - stara, słowiańska osada, w XV wieku uważana nawet za osadę rycerską. Póżniej należała do Wejherów i Gohrków. Dzisiaj Wicko jest siedzibą gminy i podobnie, jak wiele wsi na tym terenie, zamienia dawne PGR-y na gospodarstwa agroturystyczne.
W Wicku warto zobaczyć XIX-wieczny dwór okolony parkiem oraz najstarszy na Pomorzu cis rosnący przy szkole. Na zachodzie, nieopodal wsi rozciąga się rezerwat florystyczny "Nowe Wicko", chroniący zarastające jezioro. W lesie koło szosy do Skarszewa zachowały się resztki kaplicy grobowej, natomiast przy drodze do Łeby /po lewej stronie/ na granicy wsi, można zobaczyć kamień graniczny - jeden z trzech zachowanych na ziemi lęborskiej. Uważa się, iż kamienie te mogły wytyczać zachodnią granicę państwa krzyżackiego lub wschodnią granicę biskupstwa kamieńskiego.
Wicko ma dobre położenie komunikacyjne. Stąd prowadzą najkrótsze połączenia drogowe do Łeby, Lęborka, Słupska, Wejherowa, Pucka i dalej na Hel lub do Trójmiasta.

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.